Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van BewustWerken. Door deelname verklaar jij/ jouw bedrijf akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De laatste versie van de algemene voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website. Eigen risico en aansprakelijkheid: BewustWerken kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, ongevallen, verlies of schade die verband houden met het volgen van lessen en/of deelname aan workshops/trajecten die verzorgd worden door BewustWerken. Bij deelname aan een les/workshop/traject aanvaard de deelnemer het risico op een blessure en/of letsel. BewustWerken adviseert om – contact op te nemen met uw arts wanneer u niet zeker bent of u kunt deelnemen aan de lessen/workshops/trajecten die BewustWerken aanbiedt. – eventuele blessures voorafgaande te melden bij de docent van BewustWerken. – goed te luisteren naar de signalen van uw eigen lichaam en hiernaar te handelen. – geen oefeningen uit te voeren die als pijnlijk worden ervaren. – vragen te stellen wanneer u een oefening niet goed begrijpt. Afspraken, annuleringen en betaling: – BewustWerken kan ten aller tijden een voorstel incl. voorstel factuur aanbieden aan bedrijven. Geldigheid van het voorstel is vermeld op de factuur. Overeenkomst is definitief op het moment dat bedrijf schriftelijk (per email) akkoord heeft gegeven op de factuur. Hierna gelden algemene voorwaarde voor betaling en annulering zoals vermeld in deze algemene voorwaarden. – BewustWerken behoudt zich het recht voor om een geplande workshop/les te annuleren of een genoemde docent te wijzigen als gevolg van overmacht. In dat geval vindt er geen restitutie plaats van het trajectgeld/ workshop. Mocht de geplande les/ workshop geen doorgang kunnen krijgen door overmacht, zal er gekeken worden om de workshop naar een ander moment te verplaatsen. – Annulering voor een geplande workshop kan tot één maand voor de geplande workshop datum kosteloos worden geannuleerd. Tussen de één maand en acht dagen voor de geplande workshop kan de deelnemer/het bedrijf zijn inschrijving annuleren, waarop het factuurbedrag wordt terug betaald onder inhouding van 35% van de workshopprijs als administratiegeld. Annuleren kan via info@bewustwerken.nl. – Betaling Workshops voor bedrijven dient binnen 4 weken na het uitschrijven van de factuur voldaan te zijn. Herinnering van betaling na verstrijken van 4 weken, brengt €10 euro Administratie kosten met zich mee. Persoonsgegevens: – BewustWerken bewaart persoonsgegevens van de deelnemers/ bedrijven voor het bijhouden van de bestanden, betalingen en voor de administratie. Tevens gebruikt BewustWerken de persoonsgegeven om deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten die door BewustWerken worden aangeboden. – BewustWerken gaat zorgvuldig met de persoonsgegevens om. Indien de deelnemer het niet opprijs stelt om communicatie van BewustWerken te ontvangen, kan dat schriftelijk worden ingediend doormiddel van een e-mail aan: info@bewustwerken.nl – Foto’s die tijdens de lessen, workshops of trajecten worden gemaakt, kunnen worden geplaatst op de website van BewustWerken en diverse sociale media kanalen. Voorafgaande wordt hiervoor toestemming gevraagd.