Privacy verklaring

Privacy verklaring: BewustWerken waardeert het zeer dat onze klanten ons vertrouwen in onze dienstverlening. Wij doen er daarom alles aan wat in ons vermogen ligt om uw persoonlijke gegevens en informatie te beschermen. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Persoonsgegevens die wij verwerken: BewustWerken verwerkt je persoonsgegeven doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Onderstaand een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken: – voor- en achter naam – bedrijfsnaam – adresgegevens – telefoonnummers – e- mailadres – geslacht – geboortedatum – overige persoonsgegevens die je ons verstrekt schriftelijk en/of mondeling Met welk doel en op basis van welke grondslag bewaren wij de persoonsgegevens? BewustWerken verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – het afhandelen van de betaling – het verzenden van nieuwsbrieven en/of reclame – je deelname aan onze workshops/ activiteiten – om je te kunnen bellen of e- mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Je te informeren over een wijziging van onze diensten en/of producten. – om diensten bij je af te leveren – voor de verwerking van persoonsgegevens waar wij wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn bij belastingaangifte De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan alle wettelijke verplichting te voldoen. Rechten: Je hebt het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Je hebt ook het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: BewustWerken gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Daarom tonen wij ook geen overbodige cookiemelding op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen Indien u van mening bent dat BewustWerken niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat geeft dit dan door. Ook indien je vragen of suggesties heeft kun je contact opnemen met BewustWerken: info@bewustwerken.nl of bel: +31 6 10401313 BewustWerken wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons